Biorezonancia

Kedy a kde vznikla biorezonancia a nová metóda biorezonancie?

V roku 1977 v Nemecku ako nová biofyzikálna metóda – MORA-terapia, ktorá dostala názov „biorezonančná“ terapia (biorezonancia). Zakladateľom je doktor Franc Morell a ing. E. Raše.

Základný princíp – fyzikálne zákony biorezonancie:

Elektromagnetické kmity sú najdôležitejšími silami v prírode. Riadia výmenu látok, rast, rozloženie hormónov, pocit bolesti, stručne povedané všetky fyzikálne prejavy života. To, že elektromagnetické pole riadi biochemické procesy sa zistilo nedávno a ešte sa celkom nedostalo do povedomia ľudskej spoločnosti. Mnohí si ešte stále myslia, že telo je spaľovacím motorom a jeho funkcie sú podmienené iba biochemickými procesmi. Tradičná medicína dneška vidí iba viditeľné a tuhé telo, neuznáva neviditeľné elektromagnetické telo.

Čo je elektromagnetické telo?

Na rozdiel od pevného tela sa nachádza v nepretržitej zmene svojej svetelnej intenzity, nepretržite mení svoju formu a miesto v závislosti na svojom patologickom, fyziologickom a psychologickom stave. Keby sme mohli vidieť elektromagnetické telo, dostali by sme celkom odlišný obraz:

  • videli by sme čakry v ich farbách
  • videli by sme desiatky akupunktúrnych meridiánov
  • videli by sme stovky akupunktúrnych bodov

Na rozdiel od pevného tela, v ktorom všetko zaujíma jasnú pozíciu s určitým objemom a spoľahlivými hranicami, je elektromagnetické telo bez jednoznačného ohraničenia. Má vysoko rozvinutý komunikačný systém, skladajúci sa z elektromagnetických vĺn a fotónov. Uskutočňuje nepretržitú výmenu informácií v bunkách a medzi bunkami, zvláda prípady s ďaleko väčšou rýchlosťou, ako nám známy komunikačný systém nervových vlákien, hormónov a ďalších molekúl.

Školská medicína sa hrdo nazýva alopatická, teda „liečba proti“. Teda máme bolesť, dostaneme liek proti bolesti. Máme teplotu, dostaneme liek proti teplote. Ale riešime iba následky, symptómy.

Príklad použitia biorezonancie v diagnostike a terapie:

Každý odklon od zdravia, napr. zápal, môžeme posudzovať z dvoch rôznych hľadísk:

– zápal zisťujeme viditeľnými príznakmi a liečime liekmi

– zápal zisťujeme patologickými frekvenciami a vysielaním harmonizujúcich frekvencií, patologické eliminujeme a tým liečime. To je biorezonančná diagnostika a terapia
(úryvok z knihy Tajemství života a naděje – MUDr. Josef Pekárek)

Príklad:

„V roku 1988 som objavila nový spôsob vyšetrovania telesných orgánov na elektronickej báze. V súčasnosti je možné orgán vyšetriť sonograficky, rontgenom, počítačovým tomografom alebo magnetickou rezonanciou. Pomocou týchto diagnostických techník môže lekár zistiť abnormality v tvare a vnútornej štruktúre toho orgánu bez toho, aby do neho musel zasiahnuť. Moja nová technológia však umožňuje oveľa viac – môžeme pomocou nej zistiť prítomnosť vírusov, baktérií, pliesní, parazitov, rozpúšťadiel a toxínov, a to naviac veľmi jednoduchou, nenákladnou a rýchlou cestou s nízkym percentom chýb. Elektrina skrýva naozaj magický potenciál.“ 
(Úryvok z knihy Revoluce v léčení nemocí – Dr. Hulde Regehr Clark)

Náš prístroj, ktorý pracuje na základe biorezonančnej metódy umožňuje uskutočniť celistvý prístup k zdravotným problémom človeka, poradiť čo najlepšie, rýchle a efektívne riešiť jeho zdravotné problémy, doplniť energiu, pomôže naštartovať samoozdravovací proces a v nadväznosti na doplnky stravy rozvíjať jeho osobnosť k plnej a spokojnej harmonizácii. Prístroj učí náš organizmus, naše orgány, aby sami správne fungovali.

(zdroj informácií: http://www.diacom.sk)