Kvantový rezonančný magnetický analyzátor:

 • bol vyvinutý po mnohých rokoch výskumov a štúdií sto miliónov klinických prípadov lekárskymi a počítačovými odborníkmi,
 • vykonáva komplexné vyšetrenie ľudského tela (kvantová analýza)
 • po ukončení testu získate 38 správ o zdraví a 261 podrobných analýz,
 • okrem podrobnej analýzy zdravotného stavu získate aj postup odporúčanej liečby
 • štatistická analýza zdravia sa vykonáva dôsledne pomocou vedeckých metód, presnosť určovania výsledkov je až cca 90%,
 • dokáže rozpoznať zdravotné problémy ešte pred viditeľnými príznakmi a známkami ochorenia,
 • kontrola zdravotného stavu prebieha neinvazívnym spôsobom, takže nemôže dôjsť k poškodeniu organizmu.
38 zdravotných správ a 261 analýz:
 1. Kardiovaskulárne(srdcové) a cerebrovaskulárne(mozgovo cievne) ochorenia: 15 analýz
 2. Gastrointestinálne- žalúdočné funkcie: 5 analýz
 3. Funkcia pečene: 5 analýz
 4. Funkcia žlčníka: 5 analýz
 5. Funkcia pankreasu: 3 analýzy
 6. Funkcia obličiek: 4 analýzy
 7. Funkcia pľúc: 4 analýzy
 8. Mozgový nerv: 5 analýz
 9. Kostná choroba: 4 analýzy
 10. Minerálová hustota kostí: 5 analýz
 11. Reumatoidná kostná choroba : 5 analýz
 12. Krvný cukor- cukrovka: 3 analýzy
 13. Základná fyzická kvalita: 5 analýz
 14. Ľudský toxín: 4 analýzy
 15. Stopové prvky: 19 analýz
 16. Prostata: 3 analýzy ( iba muž )
 17. Sexuálne funkcie u mužov: 3 analýzy ( iba muž )
 18. Koža : 10 analýz
 19. Endokrinný systém: 7 analýy
 1. Imunitný systém: 9 analýz
 2. Aminokyselina: 10 analýz
 3. Ťažké kovy: 7 analýz
 4. Alergia: 13 analýz
 5. Oko : 8 analýz
 6. Koenzýmy : 6 analýz
 7. Vitamíny: 10 analýz
 8. Index rastu kostí: 5 analýz
 9. Gynekológia: 9 analýz (iba žena)
 10. Prsník: 5 analýz (iba žena)
 11. Menštruačný cyklus: 4 analýzy (iba žena)
 12. Obezita: 5 analýz
 13. Kolagén: 14 analýz
 14. Kanály a kolaterály(meridiany): 16 analýz
 15. Pulz srdca a mozgu: 9 analýz
 16. Lipidy v krvi: 7 analýz
 17. Spermie a semeno: 4 analýzy (iba muž)
 18. Prvky človeka : 6 komplexných správ
 19. Kompozitná správa-súhrn zdravotných problémov.
Kvantová analýza

Ľudské telo je zhlukom veľkého počtu buniek, ktoré sú v stave neprestajného rastu, vývoja, diferenciácie, regenerácie. Bunky sa ustavične sami obnovujú prostredníctvom svojho vlastného delenia. V tele dospelého človeka sa počas jednej sekundy rozdelí 25 miliónov buniek a krvné bunky (krvinky) tela sa neprestajne obnovujú rýchlosťou približne 100 miliónov za minútu. V procese bunkového delenia a rastu sú tieto nabité telieska z atómových jadier, tvoriacich atómy, ako základnú vibračnú jednotku bunky. Elektróny vibrujúce mimo jadra sú v neprestajnom frekvenčnom pohybe, čo udržiava vyžarovanie elektromagnetických vĺn.

Elektromagnetické vlnové signály vyžarované ľudským telom predstavujú určitý dynamický stav ľudského tela. Vyžarované elektromagnetické vlnové signály sú rozličné v rozličných stavoch ľudského tela ako je zdravie, podlomené zdravie, choroba, atď. Dnes už vieme určiť tieto špecifické elektromagnetické vlnové signály, čo dokazuje, že vieme predvídať chorobu aj stav kvality života tela.

Kvantová medicína považuje za najzákladnejšiu príčinu ochorenia to, že pohyb elektrónov mimo atómové jadro a obežná dráha (orbita) sa mení, a to spôsobuje zmenu frekvencie atómov tvoriacich materiál telesných tkanív, zmenu frekvencie všetkých buniek a nakoniec zmenu frekvencie a tým aj funkciu orgánov. Keďže je elektrón nabitým telieskom (častica s nábojom), ak sa zmení pohyb elektrónov mimo atómové jadro aj orbita, elektromagnetické vlnenie vyžarované atómami, sa zmení. Energia zmien elektromagnetického vlnenia spôsobených zmenami v dôsledku chorôb ľudského tela a fyzickými zmenami nutričného stavu sú hlavnými príčinami energetickej nerovnováhy tela. Táto skutočnosť je prejavom ochorení označovaných názvami podľa západnej medicíny.

Ako funguje kvantová analýza:

Frekvencia a energia slabého magnetického poľa vlasov určená priamo alebo podržaním senzora rukou sa porovnáva s rezonančnými spektrami štandardného vyžarovania chorôb a súboru nutričných indikátorov v prístroji. Po zosilnení frekvencie a energie pomocou prístroja a spracovaní počítačom je na výstupe korešpondujúca hodnota vyžarovania od negatívnej po pozitívnu. Veľkosť hodnoty vyžarovania určuje povahu a rozsah frekvencií /choroby/ a nutričnú úroveň tkaniva.

Napríklad: rakovinové bunky sa líšia od normálnych buniek rovnako ako sa líšia elektromagnetické vlny vyžarované rakovinovými bunkami od elektromagnetických vĺn vyžarovaných normálnymi bunkami. Testovanie tumoru kvantovou rezonanciou je poslaním štandardnej rezonančnej vlny rakovinových buniek do vzorky. Ak sú v ľudskom tele rakovinové bunky, objaví sa rezonancia a prístroj zachytí signál. Čím je počet rakovinových buniek vyšší, tým je signál intenzívnejší a hodnota vyžarovania smeruje k negatívnej hodnote. Ak nie sú prítomné rakovinové bunky, rezonancia sa neobjaví a hodnota vyžarovania smeruje k pozitívnej hodnote.

Podobá sa to princípu počúvania vysielania z rádia. Vo vzduchu sa nachádza množstvo rádiových vĺn. Ak chcete počúvať niektoré určité rozhlasové stanice, musíte naladiť rádio na zodpovedajúcu frekvenciu a v tom okamihu sa objaví zhodná rezonancia, takže dokážete toto vysielanie rozhlasu počuť. Kvantová rezonancia používa tento princíp na testovanie. Jedná sa o teóriu fungovania prírodných zákonov akcia–reakcia = frekvencia zdravia alebo frekvencia choroby.

(prevzaté zo stránky http://www.bunkovavyziva.sk)