Odblokovanie záťaže na orgánoch

Čo je metaterapia?

Je to harmonizácia buniek , rozkmitanie na úroveň buniek zdravého orgánu. Posilnenie, povzbudenie k správnej funkcii.

Pomocou metaterapia je možné posilniť imunitný systém zvýšením energetickej bilancie buniek zaťaženého orgánu. Tento proces je vhodný najmä pri vážnejších zdravotných problémoch, kedy je potrebné stimulovať imunitné procesy.

Bunky zdravého organizmu majú záporný potenciál v rozmedzí 70 – 90 milivoltov. V tomto energetickom stave prebieha vstrebávanie živín a vylučovanie toxínov optimálne. Oproti tomu bunky oslabené stresom, nízkou hladinou antioxidantov, chorobou, životným prostredím a nesprávnou životosprávou dosahujú záporný potenciál len 10 – 20 milivoltov. Takéto bunky majú zásadný problém prijímať živiny a vylučovať toxíny.

Ako prebiehajú metaterapia ?

DIACOM po zistení stavu kmitania sledovaných orgánových buniek a vyhodnotení dokáže pôsobiť priamo energiou na tieto bunky a rozkmitať ich do optimálnej frekvencie. Väčšinou náš organizmus funguje tak, že keď sa frekvencia kmitania buniek už príliš odlišuje od optimálnych kmitov, dostavujú sa bolesti. Pri meta-terapie sa do chorého orgánu dodá elektromagnetický signál takej frekvencie , ktorá rozkmitá postihnuté bunky frekvenciou zodpovedajúcou kmitaniu zdravých buniek.

Praktický výsledok metaterapie je ten, že po cielenom dodaní energie a rozkmitaní oslabených buniek sa stratia aj bolesti.

Posilnenie energetiky buniek je pomoc účinná, ale krátkodobá. Preto je nanajvýš vhodné opakovanie metaterapie každý druhý deň, zaradiť zároveň užívanie bylinných prípravkov, magnetoterapia, likvidovanie patogénov prístrojom plazmový generátor.