História plazmového generátora

História plazmového generátora siaha od štyridsiatych rokov minulého storočia a je známe, že elektromagnetické pulzy (EMP) o určitých frekvenciách a o určitom tvare pulzov sú silným stimulantom imunitných funkcií u vyšších živých organizmov.

Tieto vlastnosti EMP ako prvý študoval a prakticky využíval srbský génius Nikola Tesla. Mal však neuveriteľne rozsiahlu oblasť výskumu a tak sa týmto fenoménom od určitej doby prestal zaoberať a prenechal túto oblasť iným. Svoje prístroje, ktoré produkovali vysoké frekvencie k liečebným účelom, však používal podľa svojho životopisu vždy, keď bol vo svojom laboratóriu.

Nikolas Tesla
Nikolas Tesla

Dr. Royal Raymond Rife

Nezávisle na Teslovi pracoval na svojom výskume zrejme najdlhšie  Dr. Royal Raymond Rife. Pôvodne bol optikom, ktorý pracoval na veľa vládnych projektoch a pre veľa známych súkromných firiem – dodnes sa jeho vynálezy používajú v bežnej optike. V štyridsiatych rokoch minulého storočia začal pracovať na úplne novom druhu mikroskopov, ktoré mali priniesť oveľa väčšie rozlíšenie.

Mikroskopy, ktoré Rife zostrojil, prekonali teoretické limity v optike, pretože pracovali na úplne inom princípe ako všetky optické mikroskopy. Rife používal ku zviditeľneniu jednotlivých mikroorganizmov spojenie dvoch rôznych druhov svetla a špecifické frekvencie mikroorganizmov, ktoré získaval presnou prácou. V tú dobu už jeho tým podporoval milionár Henry Timkin.

Rife uskutočnil státisíce meraní, ktoré doviedli jeho mikroskopy k dokonalosti. Bol prvým človekom, ktorý mohol pozorovať živé nie len baktérie, ale aj vírusy. To, že sa jednotlivé druhy mikroorganizmov zobrazovali pri určitých frekvenciách, viedlo Rifovu myseľ k nápadu, čo keby sa stalo, keby tieto frekvencie zosílil. Predpokladal totiž, že by sa mikroorganizmus dostal do zvýšenej vibrácie a táto vibrácie by ho mohla usmrtiť. Jeho myšlienka sa plne potvrdila. Pokusné vzorky kultivovaných baktérií boly pri nastavení presných frekvencií usmrtené behom niekoľko minút. Tieto pokusy odštartovali jeho celoživotnú prácu – vývoj a výrobu prístrojov, ktoré by dokázali liečiť ľudí s minimálnymi nákladmi.

Liečebná metóda

Dr.Royal Raymond Rife doviedol túto metódu liečby chorôb temer k dokonalosti. Mal neuveriteľné výsledky s ľuďmi, pre ktorých vtedajšia medicína už nemala žiadne lieky s možnosťou aspoň zlepšiť ich stav. Účinnosť drvivej časti jeho novátorských metód bola pod dohľadom komisie vtedajších lekárskych expertov potvrdená a táto lekárska komisia konštatovala, že generátor frekvencií s plazmovou výbojkou, ktorý Dr.Rife používa k liečeniu chorôb je plne funkčný a jeho úspešnosť je 100%.

Rife bol však po zásahu z určitých kruhov nútený svoj výskum prerušiť a došlo tak k jednému z najhorších činov ľudí proti ľuďom. Dr.Rife mal v rukách dva nástroje, ktoré umožňovali s minimálnymi výdavkami liečenie temer všetkých chorôb so zaručeným úspechom a bez akýchkoľvek negatívnych vedľajších účinkov. Univerzálny mikroskop a plazmový generátor frekvencií. Rife pracoval podľa prísnych vedeckých metód, každý svoj pokus mal riadne zaznamenaný, každý úspešný pokus niekoľkokrát opakoval pre vylúčenie náhody, atd. Po zverejnení výsledkov lekárskou komisiou bol dokonca usporiadaný veľký banket, ktorého sa zúčastnili vtedajšie predné lekárske kapacity. Bol tu oslavovaný koniec všetkých chorôb a Dr.Rife ako jeho autor.

Dnes sa už môžeme domnievať a hádať, prečo došlo k umlčeniu tak nádejného a overeného výskumu a prečo sa medicína uberá smerom, ktorým sa uberá. Vysvetlenie je ale pomerne jednoduché. PENIAZE.

Dr. Royal Raymond Rife zomrel v r. 1971 vo veku 83 let. Jeho životní sen nebol naplnený…

Prečo Dr. Rife používal bezkontaktný prenos frekvencií pomocou plazmovej trubice.

Dr. Rife: „Pri pôsobení týchto pulzov na človeka – pri kontaktnom prenose pomocou elektród – dochádza k veľmi podstatnému zvýšeniu imunity človeka. Tým logicky dochádza k zvýšeniu a zrýchleniu funkčnosti imunitného systému, ktorý následne veľmi efektívne, rýchlo a bez akýchkoľvek nepriaznivých vedľajších účinkov likviduje široké spektrum chorôb. V prípade kontaktného prenosu týchto pulzov do ľudského tela však zostávajú niektoré oblasti neošetrené (oči, obsah čriev, obsah žalúdka, varlata atd..). Tým sa doba, ktorá je nutná k vymiznutiu fyzických príznakov rôznych chorôb, značne predlžuje a v niektorých prípadoch sa z rôznych dôvodov vyhýba účinkom…“

„…pulzy, prenášané pomocou plazmovej výbojky do okolia (cca 10-15 m) prechádzajú bez výhrady všetkým a uvádzajú tak do interakcie všetky patogénne mikroorganizmy, či už sú vnútri v črevách, vo svaloch, v kostiach .. atd. Nič týmto MoRs (Mortality Oscilation) frekvenciám neunikne. Preto používam plazmové výbojky, ktoré túto podmienku úspešnej liečby spĺňajú. Používam rôzne druhy výbojok. Pre celkové ošetrenie organizmu človeka je vhodná výbojka, ktorá má čo najväčšiu plochu plazmového výboja . Teda akúsi bublinu, v ktorej sa plazma rozšíri po obvode a tým je vyžarovanie pulzov do okolia trubice intenzívnejšie. Ideálne sú bubliny dve, alebo dokonca tri. “

Dr. Rife ukázal ľudstvu, že choroby je možné liečiť aj iným spôsobom a s minimálnymi nákladmi. Jeho odkaz, výskumy a výsledky jeho práce mali byť zásahom niekoľko spoločností navždy zabudnuté!

Dr. Royal Raymond Rife
Dr. Royal Raymond Rife

Dr. Robert C.Beck

Dr. Beck pracoval viac ako tridsať rokov v elektromediciálnom výskume. Dokázal prakticky aplikovať patentovanú liečbu elektrickými pulzmi Dr.Kaaliho a Dr.Lymana. Jeho protokol bol pôvodne zamýšľaný pre ľudí infikovaných vírusom HIV, ale ukázal sa ako maximálne efektívny pre liečenie všetkých druhov rakoviny.

„Krvný čistič“, používaný Dr.Beckem, pracuje na princípe zapperu. Produkuje frekvencie okolo 4 Hz, ktoré ničia kľúčové enzýmy na povrchu mikroorganizmov a tým mu bránia v množení.

Dr.Beck zomrel za podivných okolností – spadol zo schodov (3 schody) a bol odvezený do nemocnice pre poranenie kolena. Jeho žena za ním okamžite išla do nemocnice, kde ho našla vo výbornom zdravotnom stave so sadrou na nohe. Druhý deň paní Beckové bolo oznámené, že jej manžel zomrel.

Dr. Robert C.Beck
Dr. Robert C.Beck

Dr.Hulda Regehr Clarková

Táto skvelá žena je už zaradená do histórie. Dr.Clarková zomrela 3.9.2009.

Dr.Hulda Regehr Clark študovala biológiu na Saskatchewanské Univerzite v Kanade. Po absolutóriu a ďalších dvoch rokoch štúdia na Mcgillovej Univerzite, začala študovať na Univerzite v Minnesote biofyziku a fyziológiu buniek. Obdržala doktorát v roku 1958. V roku 1979 opustila vládou financovaný výskum a začala súkromnú prax. O šesť rokov neskôr objavila elektronickú techniku pre meranie frekvencií patogénnych mikroorganizmov. V priebehu svojich výskumov znovuobjavila ničenie patogénnych mikroorganizmov vysokofrekvenčnými impulzmi a prepracovala veľa postupov a metód pre netradičnú liečbu temer všetkých chorôb. Dr. Hulda Regehr Clarková usporadúvala prednášky a semináre po celom svete a pomocou jej postupov tisíce ľudí získalo späť to, čo je najcennejšie – zdravie.

Dr.Hulda Regehr Clarková priniesla do modernej doby veľa nových informácií pre liečbu pomocou frekvenčných generátorov. Jej hlavný prínos spočíva ale v tom, že sa nebála perzekúcií a pochybných osobných obvinení a praktické výsledky svojich výskumov zverejnila v niekoľkých svojich knihách, ktoré vydala po sebe vo veľmi krátkej dobe. Tieto informácie sa tak dostali k širokej verejnosti a tak nasledovali pokusy a výskumy ďalších vedcov a lekárov, ktorí výsledky Dr. Clarkovej potvrdili a stále potvrdzujú. Za toto prelomenie nevedomosti u širokej verejnosti patrí paní Clarkovej veľká vďaka.

Zappery (frekvenční generátory) sa vďaka Dr.Clarkovej rozšírili doslova do celého sveta. Využíva ich milióny ľudí a drvivá väčšina týchto ľudí má s aplikáciami skvelé výsledky. Samozrejme aj tu platí – kvalita a funkčnosť zapperu je úplne zásadná v jeho terapeutickom pôsobení.

(zdroj informácií: www.zapper.cz)

Dr.Hulda Regehr Clarková - História plazmového generátora
Dr.Hulda Regehr Clarková