Cenník

 Celková diagnostika
 • celé telo + 3D scan + akupunktúra, test alergénov a intolerancií + odblokovanie záťaže a obnovenie funkčnosti orgánov 
 •  1,5 hod. 

75€

Diagnostika čiastková
 • do 10 rezov orgánov + 3D scan + akupunktúra
 • do 30 minút

30€

 • do 1 hod.

50€

Test vhodnosti a intolerancii na potravín
 • do 15 minút

15€

Akupunktúra (diacom)
 • do 30 minút

20€

Kvantová analýza
 • 30 minút

30€

F scan 3
 • 30 minút

30€

Prenájom plazmového generatóra
 • 1 hod.

20€

Test vhodnosti liekov alebo doplnkov výživy
 • každých začatých 10 minút

od 5€

Odblokovanie záťaže na orgánoch – znovuoživenie orgánov
 • 30 min.

25€

Lymfodrenáž
 • rôzne aplikácie
 • 30 minút

5€

 • balík lymfodrenáž 5+1 zadarmo alebo 10+3 zadarmo
 • neprerušených 60 minút

10€

Magnetoterapia
 • 25 minút

5€

 • 30 magnetoterapií

100€

Masážne lôžko (termomasáž)
 • 45 minút

10€

 • 10 masáži

80€