Plazmový generátor

Plazmový generátor RPZ 14, ktorý využíva princíp bezkontaktného prenosu frekvencií podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy selektívneho ničenia mikroorganizmov – Dr Royala Raymonda Rifa. V súčasnej dobe sú na svetovom trhu dva prístroje, ktoré dosahujú čiastočné efektívnosti. Spoločnosť Z-technology sro zvolila pre svoju konštrukciu plazmového generátora úplne iný a úplne originálny postup výroby. 

Generátor bol v prevádzke od polovice roka 2008 a bolo uskutočnených niekoľko klinických posúdení, ktoré ukazujú na absolútnu výnimočnosť tohto prístroja. 

Zatiaľ najúspešnejší komerčne ponúkaný plazmový generátor z kanadskej výroby pracuje maximálne do 200 kHz. Držiteľ patentu na Rife / Bare zariadenia (americký vynálezca a konštruktér James Bare) dosahuje so svojimi výrobkami maximálne na frekvencii 500kHz.

Plazmový generátor českej konštrukcie spoločnosti Z-technology sro pracuje úplne presne, bez skreslenia výstupných impulzov od 5 Hz až do 900 kHz. Dostali sa tak na prvé miesto vo svete, ostatní výrobcovia zatiaľ nie sú technicky schopní takéto generátory zostrojiť.

Konštrukcia tohto generátora je doslova alchýmia, všetko musí byť úplne presné, veľa súčiastok je vyrábaných len na účely tohto generátora a vývoj a výroba vysokonapäťových súčiastok je kompletne dodávaná od výrobcov z USA. Na výstupe, ktorý zapaľuje plazmový výboj je napätie okolo 5 000 – 8000 Voltov, skokové prúdové nárazy dosahujú niekoľko stoviek ampérov.

Konštrukcia plazmového generátora predstavuje veľmi výrazný posun v tomto odvetví. Trubice, ktoré vysielajú pulzy do okolia cca 15 m, sú vyrábané s presným zložením vzácnych plynov, ktoré používal Dr RRRife.

Ide o zatiaľ najdokonalejší prístroj tohto druhu, ktorý je v súčasnej dobe k dispozícii.

Plazmový generátor veľmi jednoducho a prakticky okamžite, bezbolestne a účinne ničí všetky parazity, baktérie a vírusy, plesne.

(zdroj informánií: www.zapper.cz)

Plazmový generátor

Plazmový generátor RPZ14
Ukážka fungovania frekvenčnej terapie – cielená likvidácia
Znázornenie cielenej likvidácie baktérií: Pôsobením frekvencie 1150Hz sa baktérie citlivé na túto frekvenciu rozkmitajú a časom prasknú, ostatné baktérie sú nepoškodené